Provozní řád

Vstup dětí do koutku je povolen v doprovodu dospělé osoby, doprovodem se rozumí osoba starší 18 let. Za bezpečí a chování svých dětí zodpovídá doprovod – mějte své děti neustále na dohled, nenechávejte je bez dozoru. Za případné úrazy dětí způsobené jejich nebezpečným chováním plně zodpovídá doprovázející osoba. Vedení společnosti nemůže nést zodpovědnost za tyto úrazy.

Vstupné do dětského koutku:

Děti 0-1 rok zdarma

Děti nad 1 rok  60,- Kč celý den / 40,- Kč návštěva koutku do hodiny

Sourozenci (2 děti)  100,- Kč/ 80,- Kč návštěva koutku do hodiny

Při zakoupení permanentky do solné/ vstup do solné – 30,- Kč celý den

Vstupné 30,- a 60,- Kč je platné po celý den. Jeho platnost končí odchodem z kavárny, není možné se během dne vracet. V takovém případě se vstupné hradí znovu.

V celé kavárně je zakázáno manipulovat s ohněm, ostrými předměty. Konzumovat lze pouze jídlo a pití zakoupené u nás, s výjimkou kojenecké stravy.

Celý areál je nekuřácký. Platí zákaz vstupu zvířat.

Na prostory kde je koberec je povolen vstup pouze bez obuvi nebo v čistých přezuvkách. Návštěvníci jsou povinni hřiště udržovat čisté a nepoškozovat jeho části.

V případě poškození nějaké části dětské herny, hračky či jiného zařízení, je povinen návštěvník uhradit celý poškozený předmět, hračku, zařízení v celé původní výši.

Návštěvníci dětského koutku jsou povinni dodržovat provozní řád, dbát pokynů personálu kavárny. Při nedodržení pravidel, nebo při agresivním chování dětí má personál právo návštěvníka vykázat z kavárny, bez nároku na vrácení vstupného. Za odložené věci provozovatel neručí. Při překročení kapacity dětského koutku je personál povinen z důvodu bezpečnosti dětí nevpustit další návštěvníky. Prostor je monitorován kamerovým systémem.

Provozovatel dětské herny:

Barbora Kubíková

IČO: 04872967

DIČ: CZ8253160630

Telefonní kontakt: 311 517 373

Adresa provozovny:

Na Příkopě 74,  266 01 Beroun – Závodí

V prostorách dětské herny je prováděn každodenní úklid. 1 týdně je prováděn generální úklid spojený s desinfekcí hraček, povrchů i podlah.

Vstupem do koutku návštěvníci souhlasí s pravidly provozního řádu .